Categorieën
Artikel

Omgevingswet op 1 januari 2024 van kracht; Blijf je voorbereiden!

Het gaat nu echt gebeuren: per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dat is de uitkomst van de recente stemming in de Eerste Kamer over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt. De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet.

De Omgevingswet stroomlijnt procedures, harmoniseert regelgeving en versnelt in veel gevallen beslistermijnen waarbij participatie prominent op de agenda staat. De wet regelt verder een digitaal stelsel en een digitaal loket. Het digitaal stelsel helpt bij het inzichtelijk maken welke regels er in een bepaald gebied gelden en biedt een loket waar vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Omgevingswet: meer dan alleen bundeling en digitaal stelsel

De Omgevingswet, waarvan de inwerkingtreding een bijzonder moment in het omgevingsrecht markeert, is meer dan alleen een bundeling van wetten en een digitaal stelsel, stelt minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening): “De wet staat vooral voor een nieuwe manier van denken en doen in de gebiedsontwikkeling. In plaats van vraagstukken over de fysieke leefomgeving per sector te benaderen, biedt de omgevingswet de mogelijkheid om integraler en met meer samenhang ons werk te doen.”
De Omgevingswet is van grote betekenis voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en organisaties als Rijkswaterstaat en ProRail; zij zijn in de wereld van water, milieu, bouw en ruimte – het domein van de fysieke leefomgeving, waar de Omgevingswet zich op richt – belangrijke medespeler, bevoegd gezag en initiatiefnemer.

Intensieve voorbereiding

Het besluit tot inwerkingtreding geeft helderheid en urgentie. Het gaat nu echt gebeuren: de datum van 1 januari 2024 kan met pen in de agenda. Die datum markeert straks ook het einde van de periode waarin ProRail en Rijkswaterstaat zich intensief hebben voorbereid op de komst van de wet. Veel collega’s werken inmiddels al lang samen met partners aan de maatschappelijke opgaven in een gebied, zowel vanuit ontwikkeling als beheer en onderhoud. Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers van Rijkswaterstaat hebben hun werkprocessen aangepast en oefenen nu al waar mogelijk.

Blijf je voorbereiden

Voor iedereen die straks gaat werken met de Omgevingswet blijft voorbereiding nodig. Want de Omgevingswet betekent: het uitvoeren van taken met nieuwe regels, instrumenten en werkprocessen binnen nieuwe samenwerkingsketens. Om de medewerkers te blijven voorbereiden organiseert ProRail net als vorig jaar een Omgevingswetweek met nieuwe workshops. Daarnaast worden de komende maanden sessies georganiseerd voor specifieke doelgroepen. Het continu blijven voorbereiden gebeurt ook bij Rijkswaterstaat. Collega’s hebben een participatieparcours uitgewerkt dat richting geeft aan passende participatie in projecten of gebiedsontwikkeling. Men haalt de banden aan met ketenpartners en maakt de lijnen korter waar dat kan. En voor iedereen geldt: ga het gesprek met elkaar aan en deel ervaringen. Dat levert concrete en inspirerende tips op voor een goede voorbereiding. Veel daarvan kun je nu al toepassen in je dagelijkse werk.

De nieuwste artikelen direct in je mailbox ontvangen?

Laat je mailadres hieronder achter!

We sturen je geen spam. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

De nieuwste artikelen direct in je mailbox ontvangen?

Laat je mailadres hieronder achter!

We sturen je geen spam. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Wij kunnen ook van jou leren. Deel je tips of reactie op dit verhaal.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *